📑 Политика за поверителност

Благодарим Ви, че посетихте нашия уебсайт. Тази политика за поверителност ви казва как използваме личната информация, събрана на този уебсайт. Моля, прочетете тази политика за поверителност, преди да използвате уебсайта или да изпратите каквато и да е лична информация. Използвайки този уебсайт, вие приемате практиките, описани в тази политика за поверителност. Тези практики подлежат на промяна, но всички промени ще бъдат публикувани и промените ще се отнасят само за бъдещи дейности и информация, а не със задна дата. Препоръчваме ви да преглеждате политиката за поверителност всеки път, когато посещавате уебсайта, за да сте сигурни, че разбирате как ще се използва предоставената от вас лична информация.

Събиране на информация

Ние събираме лични данни като имена, пощенски адреси, имейл адреси и т.н., когато те са предоставени доброволно от нашите посетители. Информацията, която предоставяте, ще бъде използвана за изпълнение на конкретната ви заявка. Тази информация ще се използва само за изпълнение на вашата конкретна заявка, освен ако не ни дадете разрешение да я използваме по други начини, като например да ви добавим в един от нашите пощенски списъци.

Технология за бисквитки и проследяване

Уебсайтът може да използва бисквитки и технология за проследяване, в зависимост от предлаганите функции. Технологията за бисквитки и проследяване е полезна за събиране на информация като тип браузър и операционна система, проследяване на броя посетители на уебсайта и разбиране как посетителите използват уебсайта. Бисквитките също могат да помогнат за персонализиране на уебсайта за посетители. Личните данни не могат да бъдат записани с помощта на бисквитки или други технологии за проследяване. Ако обаче преди това сте предоставили лични данни, бисквитките могат да бъдат свързани с тези данни. Обобщена бисквитка и информация за проследяване могат да бъдат предадени на трети страни.

Разпространение на информация

Може да споделяме информация с държавни агенции или други компании, които ще ни помогнат да предотвратим или открием измами. Можем да направим това, ако:

· Позволено или задължително по закон; или
Опит за защита от или предотвратяване на действителни или потенциални измами или неоторизирани транзакции; или
· Разследване на вече извършена измама.

Информацията не се предоставя на тези компании за маркетингови цели.

Ангажимент за сигурност на данните

Вашите лични данни ще бъдат защитени. Само упълномощени служители, агенти и изпълнители (които са се съгласили да пазят информацията сигурна и поверителна) имат достъп до тази информация. Можете да деактивирате допълнителни пощенски съобщения във всички имейли и бюлетини на този уебсайт.

Информация за връзка

Ако имате някакви въпроси, притеснения или коментари относно нашата политика за поверителност, моля свържете се с нас Контакт.

Запазваме си правото да правим промени в тази политика. Всички промени в тази политика ще бъдат публикувани. Моля, прочетете и нашите Общи условия.

Първоначално публикувано на 17 юли 2011 г., актуализирано на 22 ноември 2020 г.