📑 Generelle vilkår og fortrydelsesret

Alle publikationer og publikationer, både på dette websted og sendt via e-mail, må ikke offentliggøres eller på anden måde gøres tilgængelige for tredjeparter. Alle rettigheder ligger udelukkende hos operatøren af ​​hjemmesiden. Dette gælder også for handelssystemer, beskrivelser og signaler, hvis anvendelse kun er tilladt for kunder. Det er forbudt at videregive eller sælge til tredjepart. Alle rettigheder til informationen forbliver hos udbyderen af ​​hjemmesiden.

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsfraskrivelse

Softwaren blev udviklet med den største omhu, men det er stadig ikke muligt med den nuværende teknologiske tilstand at producere absolut fejlfri software. Derfor alle oplysninger uden at foregribe. Vi kan heller ikke påtage os noget ansvar eller garantere, at denne software fungerer på ethvert computersystem, ethvert miljø og med alle andre programmer.

Vi garanterer ikke programmets egnethed, inklusive yderligere programmer, til en bestemt applikation eller en bestemt hardwarekonfiguration. Desuden er vi under ingen omstændigheder ansvarlige for skader, der skyldes brug af dette produkt. Dette inkluderer tab af forretningsfortjeneste, afbrydelse af forretningsprocesser, tab af data samt alle andre væsentlige og ikke-væsentlige tab og deres følgeskader og gælder, selvom vi på forhånd er blevet underrettet om muligheden for sådan skade.

Hvis der opdages en fejl, bestræber vi os på at rette den hurtigst muligt, men vi kan ikke garantere dette. Tilgængeligheden og adgangen til data (økonomiske data osv.) Er ikke inkluderet i programmerne og kan ikke garanteres. Brug af disse data er underlagt betingelserne for den respektive udbyder.

Vi vil især gerne påpege de særligt høje risici forbundet med transaktioner med warrants, derivater og afledte finansielle instrumenter. Handel med warrants eller derivater er en finansiel futures-transaktion. De betydelige muligheder opvejes af tilsvarende risici til og med samlet tab.

Kunden handler på egen risiko og på egen risiko.

Tilbagetrækning

Der er ingen fortrydelsesret.
I henhold til § 312d Abs. 4 Nr. V1 BGB er der ingen fortrydelsesret for fjernsalgskontrakter for levering af varer, der på grund af deres art ikke er egnede til returnering. Dette er tilfældet med en e-bog, software eller lydfiler, da kopier f.eks. Kan forblive på computeren efter annullering. Dette gælder også for licenserede produkter. Du kan fortryde købet, indtil du har modtaget dataene fra os, afsendelsesdatoen gælder.

Risiko, kundeansvar

De præsenterede strategier repræsenterer kun information og er ikke et tilbud, reklame eller anbefaling om at købe eller sælge udenlandsk valuta. Ved at bruge og købe dette system accepterer du, at vi ikke påtager os noget ansvar, skønt al information er skabt med størst mulig omhu og efter vores bedste overbevisning. Hvis du bruger dette system til at handle uafhængigt, er du selv ansvarlig for dette. Oplysningerne her giver ingen investeringsrådgivning. Handel med udenlandsk valuta eller i almindelige værdipapirer er forbundet med høje risici. Handler kun, hvis du kan bære eventuelle tab, der måtte opstå.

Tip

De brandnavne, vi bruger til hardware- og softwarenavne, er generelt underlagt de respektive selskabers varemærke eller patentbeskyttelse eller er deres varemærker.

Oprindeligt udgivet 17. juli 2011, opdateret 22. november 2020.