OsMa Candle Indikator

OsMA Candle Indikator für MT5

Engulfing Stochastic Indikator

Engulfing Stochastic Indikator für MT5

Fast EMA Hull Indikator

Fast EMA Hull Indikator für MT5

WPR Candle Indikator

WPR Candle Indikator für MT5

HLR Indikator

HLR Indikator für MT5

Rapid RSI Adaptive Filtered Indikator

Rapid RSI Adaptive T3 Pre Filtered_2 Indikator für MT5

RSI of Average Indikator

RSI of Average Indikator für MT5

ATR Adaptive EMA MTF Indikator

ATR Adaptive EMA MTF Indikator für MT5