एमएसीडी विचलन सूचक

एमटी 4 साठी एमएसीडी डायव्हर्जन्स सूचक

चलन मीटर प्रो सूचक

MT4 साठी चलन मीटर प्रो सूचक

ऑटो ट्रेंड लाईन्स इंडिकेटर

MT4 साठी ऑटो ट्रेंड लाईन्स इंडिकेटर

एमएसीडी बरोबर सूचक

एमटी 4 साठी एमएसीडी बरोबर सूचक

प्रगत पुरवठा मागणी सूचक

एमटी 4 साठी प्रगत पुरवठा मागणी सूचक

वेज निर्देशक

MT4 साठी वेजेस इंडिकेटर