चलन मीटर प्रो सूचक

एमटी 4 साठी करन्सी मीटर प्रो

पुरवठा आणि मागणी सूचक

एमटी 4 साठी पुरवठा आणि मागणी सूचक

एमएसीडी विचलन सूचक

एमटी 1 साठी एमएसीडी डायव्हर्जन्स व्ही 4 सूचक

पिप्स सूचक दर्शवा

एमटी 4 साठी पिप्स सूचक दर्शवा

पॉवर ट्रेंड इंडिकेटर

एमटी 4 साठी उर्जा प्रवृत्ती सूचक

एमएसीडी 4 सी सूचक

एमटी 4 साठी एमएसीडी 4 सी सूचक

फिबो रिट्रेसमेंट सूचक

एमटी 4 साठी फिबो रिट्रेसमेंट सूचक

कमोडिटी चॅनेल इंडेक्स सूचक

एमटी 4 साठी कमोडिटी चॅनेल इंडेक्स इंडिकेटर