Δείκτης μετρητή Pro

Currency Meter Pro για MT4

Δείκτης προσφοράς και ζήτησης

Ένδειξη προσφοράς και ζήτησης για MT4

Εμφάνιση δείκτη pips

Εμφάνιση δείκτη pips για MT4

Δείκτης τάσης ισχύος

Δείκτης τάσης ισχύος για MT4

Ένδειξη MACD 4C

Ένδειξη MACD 4C για MT4

Δείκτης επαναφοράς Fibo

Ένδειξη επαναφοράς Fibo για MT4

Σύστημα Premium Trading για MT4 / MT5

Ένδειξη προφίλ όγκου

Ένδειξη προφίλ έντασης για MT4